Derfor putter vi pileflis i potterne

Dato: 24. oktober 2022 Af:

MÅSKE VED DU godt, at spagnum er en fossil ressource, som ikke er fornybar? Men vidste du også, at vi af samme grund er i fuld gang med at reducere brugen af spagnum i vores potter?

Allerede nu har vi fjernet 25 % af den normale mængde spagnum i potterne – og erstattet den med økologisk komposteret pileflis.

Og dét bytte er ikke tilfældigt:

Komposteret pileflis er et fornybart produkt, som binder CO2. I stor stil endda: Hvert år ”fanger” vi således 1120 tons CO2 – via de 80 ha pil, vi aftager fra en økologisk dyrket mark i Nordjylland. Det er med andre ord lige her i Danmark, vi aktivt binder CO2 – ikke noget med at klimakompensere på den anden side af kloden.

Pileflisen er dyrket i lavbundsjord. Det er områder som, hvis der drives almindeligt landbrug, udleder store mængder CO2 – fordi der er bundet store mængder kvælstof i jorden.

Ved pileproduktion er der ikke samme aktivitet på området, da der ikke skal pløjes og harves hvert år. Derved får man samme klimaeffekt, som hvis området blev braklagt – med den bonus at man samtidig får et fornuftigt udbytte på jorden.

Vi arbejder os hastigt tættere på vores 2025-mål med at erstatte halvdelen af al spagnum i potterne med komposteret pileflis. Ifølge en rapport fra teknologisk institut giver en substitution på 25 % af spagnum med pileflis en 25 % reduktion i CO2 aftrykket i potten.

Men fordelene ved pileflis stopper ikke dér.

Pileproduktionen gavner også dyre- og planteliv, da den forstyrrer langt mindre. Der høstes højest én gang årligt – og genetableres kun hvert 20. år.

Pil optager også udvaskede næringssalte fra jorden og fungerer derved som rodzoneanlæg.

Med pil udnytter vi de naturlige ressourcer i vores samtid i stedet for at forstyrre ældgamle kredsløb ved at hive klimabelastende fossile ressourcer op af jorden.

Som dyrkningsmedie har pilen også de fordele, at den …

  • øger jordstrukturen
  • forbedrer iltforholdet for rødderne
  • øger dræneffekten

Hvilket alt sammen gavner plantens kvalitet, holdbarhed og ikke mindst den naturlige smag.

Med andre ord: Mere pil i potten, tak.

Share this:
Økologihaven